Läsa data från Cycle Analyst 3.1

Testar att läsa data från CA3.1 med Arduino Inställning Arduino Sätter port till USB seriell Startar monitor Sätter baudrate till 9600 Startar om CA3.1 Data börjar skickas enligt bild nedan   Tillgänglig data i CA 3.1