Jobb

Vi ser flera  nya yrkesgrupper och en traditionell ServiceIngenjör med inriktning DVDC

Som planetskötare har du det övergripande ansvaret att följ upp små förändringar och följa upp förändringar i data som vi samlar in-

Som solfarmare fångar du solens energi och omvandlar till lagrad mobil energi som går att använda där det inte finns tillgång till en anslutningspunkt till elnätet, som t.ex fordon som förflyttar sig och behöver energi på olika platser. Eller t.ex sensorer som installeras långt från en naturlig anslutningspunkt, kanske för att användas temporärt.

Som Klimatryttare använder du fossilfri energi på ett klimatsmart sätt, dvs använder fordon som inte behöver så mycket energi eller som utnyttjar din egen energi men toppar upp med förnyelsebar solenergi vid behov.

Som Service Ingenjör är din främsta uppgift att se till att saker fungerar som det är tänkt. Och åtgärda eller rapportera problem som du ser.

 

Dessa yrkesgrupper behöver bokföra både ekonomi, underhåll och klimateffekter så att vi kan dokumentera vårt arbete och följa upp effekterna.