Members

För att underlätta kommunikation i flera olika projekt med flera olika personer, sk många till många kommunikation har vi skapat denna kommunikationstavla, för att göra det enkelt för alla inblandade att lätt nå mottagaren på mottagarens villkor


Christofer Lundin

English, Swedish

Grundare och teknisk trollkarl

Lars Lindmark

English, French, German, Swedish

Jido Kommunikationskanaler | AboutMe | LinkedIN | Twitter | Bsky | BanbrytareLateral tänkareFilosof och reflekterande tankePionjär som föregår med gott exempelIdealist lite före min tidArtist med svaghet för perfektionSugen på merVisionär med ett nytt perspektivSvara på frågorna som är doldaIdéer som blir milstolparIndividualist som sätter tydliga målSom fokuserar på det …

Rodrigo Godoya

Spanish, Swedish

Enerprenör och grundare av Smart Green Stations