Medlemsnytta

Behöver hjälp att tolka denna bild (Statistik). Hu ska man utrycka vårt klimatavtryck och vilka uppgifter används i t.ex COP23. Här står att våra utsläpp är ca 52893 tusen ton , men samtidigt står att vår natur tar tillbaka 42 969 tusen ton, så summan är 9924 tusen ton CO2, men som jag tolkar klimatmålen ska alla utsläpp ner till 0 till 2045 och Dessutom ska utsläppen från inrikes transporter (exkl. inrikes flyg) minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 då det va 20 247. DVS minska 1288 tusen ton per år f o m NU.

 

Källa: Naturvårdsverket

Slutsatser, minskning sen 1990 ca 26% och minskning senaste året ca 1,6%

Ökningstakten måste upp till 5-8% per år.