Oxo Impakt

Impakt – Statistik och fakta som stöd för visualisering och diagram

 

Energimix

Category: Globalt

View project

Utsläpp per sektor

OurWorldData Historiska utsläpp, ClimateWatch

Category: Globalt

View project

Årsproduktion

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige….

Category: Nationellt

View project

Kontrollrummet

Visuell data : Kontrollrummet Statistik: Mimer

Category: Lokal värden

View project

Elmix Globalt

‘Renewables’ combines multiple electricity sources, including hydropower, solar, wind, geothermal, b…

Category:

View project

Global GDP

Källa: Visual capitalist

Category:

View project

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser

Källa:Naturvårdsverket 2020

Category: Nationellt

View project

Circular Gap report

https://youtu.be/fjN1H2E84bc   Källa: Circular Gap report

Category: Effekter

View project

Exiobase resursflöden

Global Sustainability Accounting—Developing EXIOBASE for Multi-Regional Footprint Analysis Källa: MD…

Category:

View project

Fosfat och kväve

Källa: Eurostat

Category:

View project

Dashboard

Källa: Dashboard

Category: Nationellt

View project

SDG & me

Källa: EU SDG & me SDG 15 Life on Land Goaltracker Sweden

Category: Målsättningar

View project

Quality of life index

Källa: Eurostat QoL

Category:

View project

9 Planetära gränser

Quantifying Planetary Boundaries Climate change Ocean acidification Stratospheric ozone depletion In…

Category: Effekter

View project

Climate tracker

Verktyg för att följa upp   Källa: Climate tracker

Category: Målsättningar

View project

Klimatvänliga shoppingcenter (HCF free)

Nyckelord: HFC | Källa: https://www.climatefriendlysupermarkets.org/ Källa: EIA (Environmental Inves…

Category: Globalt, Segment

View project

Freedom house

Källa: Freedom house Demokrati karta

Category: Globalt

View project

Earth 3 Model

Category: Målsättningar, Simulering

View project

Social Progress Impact

Hemsida: Social Progress Impact Uppföljning | Sverige |

Category: Effekter

View project

Nationell energiproduktion

Källa: Internationel Energy Agency (IEA)

Category: Nationellt

View project

CO2 från byggnader

IEA portal Byggnader

Category: Globalt, Segment

View project

Global Footprint

Switzerland’s ecological footprint Global Footprint Network

Category: Globalt

View project

Nationell målsättning +16%

Nationella målsättningar är alldeles för lågt satta. Leder till en ökning med 16% Summary for Policy…

Category: Målsättningar

View project

Global skuld

  Källa: World debt counter Källa:  Ekonomifakta hushållens skulder

Category: Effekter

View project

CRP Dashboard

Individuell data visas i sammanhanget av andra i nätverket. En federation av intressenter.

Category: Lokal värden

View project

Carbon footprint

  Källa: CO2 emissions Carbonatlas Övriga källor Global Carbon Project

Category: Effekter

View project

Global energiförbrukning

Genom att bryta ner och dela upp våra avtryck i grupper blir det enklare att se vad som har störst p…

Category: Globalt

View project

CRP Status

Individuell data visas i sammanhanget av andra i nätverket. En federation av intressenter.

Category: Lokal värden

View project

Carbon countdown

Realtids countdown genom the Guardian, samt global data från the global carbon project   Källa:…

Category: Globalt

View project

Klimatprognos

Källa: Guardian

Category: Effekter

View project

Uppvärmning haven

Källa: CNN – Oceans are warming

Category: Effekter

View project

Värmeböljor

Källa: CNN – heatwaves

Category: Effekter

View project