Grön omstart

Grön omstart: Hemsida | Presentation |

Category: Strategi

Se portfölj

Övningsobjekt

Ett energitempel med flera funktioner. En marknadsplats Laddning för likström DVDC Energilager Torkn…

Category: CSE

Se portfölj

Powerhouse

En Federationen för planeten och framtida generationers skull. Hälsoboken är ett medlemsbaserat nätv…

Category: Ekologi

Se portfölj

Pandos People Power

Projekt Herrgärdan PPP (people power plattform) En trädrotsorganisation med rötter i flygvapnet anpa…

Category: Ledarskap

Se portfölj

Visualisera mera

Visual understanding is the essential and only true means of teaching how to judge things correctly…

Category: Infrastruktur

Se portfölj

Energigemenskaper

Projekt:#037 – Energigemenskap (CRP)  Projektnummer:#037 – 00 Eu projekt MASTERPIECE Budget 60 Miljo…

Category: Energigemenskap

Se portfölj

Munkekonomi

https://www.home.earth/doughnut

Category: Ekologi

Se portfölj

Omställning

Principer för ett Ekologiskt Medborgarskap i ekodistrikt elområde 4

Category: Ledarskap

Se portfölj

Alternativa bränslen

Category: Teknologi

Se portfölj

Effektkommision skåne

Effektkommisionen | Effektprognoser | Kontrollrummet | https://utveckling.skane.se/siteassets/verksa…

Category: Infrastruktur

Se portfölj

Solbruk i skåne

Projektplats: Agrivoltaic Projektnr: #047 – 003 | Projekt: Region Skåne 19 Miljarder | Riskanalys Sk…

Category:

Se portfölj

Alternativt ägande

System: Projekt: Rapporter: Transformation finance

Category: Ägande

Se portfölj

Allmänning

System: Ekosystem Projekt: hållbar utveckli g enligt jordbruksverket

Category: Ägande

Se portfölj

Ecological Recycling Agriculture

| Presentation | Lars |

Category: Livsmedelsförsörjning

Se portfölj

Serviceboken

Presentation | Showroom |

Category: Hälsovård

Se portfölj

Grön näring

Presentation | Presentation Kemisk obalans Naturen kan binda Solen kan skapa energi Utbildningsplatt…

Category: Ledarskap

Se portfölj

Ägande

Källa: Atlas of ownership  | Rättigheter | Arkiv |

Category: Ägande

Se portfölj

Spelplan

Vi arbetar för att etablera kollektiva sätt att samordna och styra våra gemensamma resurser för att…

Category: Ledarskap

Se portfölj

Jernhusen

|  Presentation |

Category: Mobilitetshub

Se portfölj

Folkets Marknad

| Presentation | Linktr.ee | Hybrid | UserID Zendesk: 13171691738002  

Category: Livsmedelsförsörjning

Se portfölj

Reconnect ekologi

| Presentation | Björkhimlen |

Category: Ekologi

Se portfölj

Förmåga

För att uppdragstaktik ska lyckas är det nödvändigt att ledare på lägre nivåer förstår syftet med de…

Category: Ledarskap

Se portfölj

Cykelinfrastruktur

| Presentation | Hemsida

Category: Aktiva transporter

Se portfölj

Hälsoboken

Hälsoboken hemsida

Category: Hälsovård

Se portfölj