Identiteter

| CRM | FIRO-UGL | Will Schutz-The human element | VUCA | Diversity | Cynefin | Improvisation | Toolset Access | Barret Model |

FIRO och UGL är ledarskap ur ett livscykelperspektiv för dynamiska system. UGL är en modell för utveckling av grundläggande ledarskap ur ett  grupp perspektiv utvecklat av Försvarsmakten.och FIRO Modellen – en teori om mänskliga relationer. FIRO modellen utvecklade på 50-talet baserat på Will Schutz forskning om gruppdynamik. – Egna farhågor, stelbenthet och bristande öppenhet är oftast orsaken till att samspelet mellan människor inte fungerar, säger Will Schutz.

Självinsikt och att våga tala sanning menade alltså Will är viktigt.Problem i samspelet mellan människor grundar sig ofta i att människor inte vågar vara öppna mot varandra, av rädsla för vad andra ska tycka.

Denna rädsla att inte våga säga eller på annat sätt visa vad man vill eller tycker, stjäl en massa energi från oss. Om vi istället delar med oss av våra tankar och känslor, så skall vi upptäcka att vi egentligen är mycket lika. Hemligheter förgiftar atmosfären, fortsätter han och menar att många inte tycks förstå betydelsen av detta.

Principer

Våra principer är anpassade för en komplex miljö, sk VUCA. Där osäkerheten är stor, vilket ställer stora krav på tillit i gruppen samt en god kommunikation. Vi strävar efter att skapa psykologiskt jämnlika team, som vågar ifrågasätta men ändå ha en öppen kommunikation som inte kränker den personliga intigriteten. För att slippa göra resan till Abelene behöver vi odla omdöme och agens. Vi behöver både använda vårt förstånd och vara snälla när vi har tillgång till superkrafter.

 

Tillit och loyalitet i team och grupper

 

 

 

Funktionella Roller och grupptillhörighet.

I den digitala världen kan man ha flera roller beroende på vad man gör. Här försöker vi gruppera funktioner och förmågor snarare än dina fysiska attribut.

Aktörer (Agency, actor)

  • Rätt att svara (Responsible)
  • Rätt att agera (Agency)
  • Rätt att ansluta (Connect)

Målgrupper (representater och ombud)

Grupper som får värde och skapar effekter på systemet

  • Ombud (Lead) Behovsägare
  • Medlemmar
  • Fellowship
  • Fastighetsägare

Tekniska roller (Förmågor och ansvar)

Stewardship och förvaltning | THE Kundrelationer |

Bakgrundsinformation

Målgrupper beskrivning

Ombud  / Lead / Behovsägare

Complex problem solving

Värdedrivna organisationer |

Psykologiskt jämnlika grupper | Google Aristoteles Projekt |

Källa Wikipedia: Cynefin | VUCA | UGL |

Beslutsfattande

OODA Loop

 

Odla omdöme

Radical transperens

Hur tar ni era beslut, transperens ger insikt

Johari window

Grupper


Miljö / habitat

Sensmoking: för att förstå en viss miljö så använder vi följande struktur för att veta hur vi sak agera.