Identiteter

Screenshot-2016-06-08-at-22.06.04

Roller och grupptillhörighet. I den digitala världen kan man ha flera roller beroende på vad man gör. Här försöker vi gruppera funktioner och förmågor snarare än dina fysiska attribut.

Våra principer är anpassade för en komplex miljö, sk VUCA. Där osäkerheten är stor, vilket ställer stora krav på tillit i gruppen

Principer

| FIRO | UGL | VUCA | Diversity | Cynefin | Improvisation |

Bakgrundsinformation

Complex problem solving

Värdedrivan organisationer |

Psykologiskt jämnlike grupper | Google Aristoteles Projekt |

Källa Wikipedia: Cynefin | VUCA | UGL |

Grupper


Miljö / habitat

Sensmoking: för att förstå en viss miljö så använder vi följande struktur för att veta hur vi sak agera.