Identiteter

Screenshot-2016-06-08-at-22.06.04
| FIRO | UGL | VUCA | Diversity | Cynefin | Improvisation | Toolset Access | Barret Model |

Principer

Våra principer är anpassade för en komplex miljö, sk VUCA. Där osäkerheten är stor, vilket ställer stora krav på tillit i gruppen samt en god kommunikation.


Tillit och loyalitet i team och grupper

 

 

 

Funktionella Roller och grupptillhörighet.

I den digitala världen kan man ha flera roller beroende på vad man gör. Här försöker vi gruppera funktioner och förmågor snarare än dina fysiska attribut.

Tekniska roller (Förmågor och ansvar)

  • Underhåll
  • SEO Manager
  • Sysadmin
  • SysOpt

Bakgrundsinformation

Complex problem solving

Värdedrivan organisationer |

Psykologiskt jämnlike grupper | Google Aristoteles Projekt |

Källa Wikipedia: Cynefin | VUCA | UGL |

Grupper


Miljö / habitat

Sensmoking: för att förstå en viss miljö så använder vi följande struktur för att veta hur vi sak agera.