Läsa data från Cycle Analyst 3.1

Testar att läsa data från CA3.1 med Arduino

Inställning Arduino


  • Sätter port till USB seriell
  • Startar monitor
  • Sätter baudrate till 9600
  • Startar om CA3.1
  • Data börjar skickas enligt bild nedan

 

Tillgänglig data i CA 3.1