En klimatcykel

Stärkt av Gretas rop på hjälp och alla kommentarer att det är dax för oss vuxna att ta ansvar, inte låta våra barn ta detta ansvar. Vill jag dra mitt strå till stacken genom att komma med ett förslag. Mitt jobb är att öka förståelse och förmåga till hur vi kan förändra vårt fossila transportsystem till ett nytt energisystem. Mitt förslag är att visa att det finns alternativ och det finns andra sätt än politik för att skapa bestående förändringar. Men det måste vara frivilligt. Men eftersom det innebär ett jobb, kallar jag det “volontärsarbete för klimatet”. Jag har döpt det till “EN KLIMATCYKEL FÖR BILISTER”. Arbetet innebär att jag som bilist under ett år ska välja bort 1/3 av mina bilresor till förmån för elcykel. Om jag gör detta kommer det att få positiva effekter på min ekonomi och hälsa, Det kommer också att få positiva effekter på vårt samhälle i form av lägre sjukvårdskostnader, bättre miljö, effektivare energi utnyttjande. Om jag gör detta under 1 år har jag visat att en omställning är möjlig och övat min förmåga. Jag börjar i skåne eftersom det är här jag verkar, men hoppas att fler landsdelar vill göra detta. Att cykla under ett år är en klimatcykel. Staten har redan delat ut 2-3000:- i pengar till ca 6-7000 elcyklar i skåne. Mitt mål är att få 500 volontärer att anta denna utmaning. Kanske kan det bli ett nyårslöfte 2019. Låter det som en rimlig utmaning?

Om du antar utmaningen går du in på detta Facebook evenemang och väljer kommer , vill du stödja förslaget men kan inte själv delta väljer du intresserad.