Cykelkultur i lund

Vår vision är att samarbeta för att främja en stark och modern cykelkultur i Lund. Våra aktiviteter har som syfte att sätta olika aspekter av cyklandet i fokus, och våra specifika mål kan sammanfattas som:

1) att ge alla (oavsett bakgrund) möjlighet att kunna använda en cykel, genom att lära unga och vuxna att cykla (Cykelskolan)

2) att överföra kunskaper till allmänheten om hur man själv kan laga och ta hand om sin cykel, genom att ge gratis hjälp och vägledning och genom  att tillhandahålla alla nödvändiga verktyg (Bike Kitchen)

3) att förbereda en plattform och utveckla teknologin för ett hållbart bike-sharing system för elcyklar som laddas av ren solenergi (SolarXBike).

Från stunden då våra aktiviteter startades har vi alltid informellt samarbetat, genom att stödja varandra med olika verktyg, utbyta kunskaper och dela vår målgrupp (varje deltagare i varje aktivitet har alltid fått information om vad de andra grupperna arbetade med). Nu känns det därför naturligt för oss att presentera vårt projekt Cykelkultur som en utveckling av vårt informella nätverk, för att koordinera och strukturera våra aktiviteter ännu mer. Genom att förstärka vårt samarbete vill vi med Cykelkultur sprida värdegrunderna som vi alla delar. Vi vill främja alla aspekter av hållbart cyklande. Vi ser cykeln och cyklandet som gröna faktorer som gynnar miljön, hälsan och den sociala integrationen. SolarXBike och Bike Kitchen betonar hållbarhet. Cykelskolan lägger särskild tyngd på inkludering och arbetar, liksom Bike Kitchen, för ökad jämställdhet och jämlikhet.

Vår vision är att integrera våra komplementära förmågor för att etablera en bred och sammanhängande cykelkultur i Lund. Vi kan visa hur vi arbetar och hur våra aktiviteter är starkt kopplade till varandra med ett exempel.  Efter att deltagarna i Cykelskolan har lärt sig cykla (genom att träna dels på Solar X Bikes cyklar och dels på cyklar som underhålls av Bike Kitchen), hänvisar vi dem till Bike Kitchen, där de får möjlighet att lära sig att fixa sin egen cykel. Solar X Bikes nätverk blir sedan en användbar struktur för alla som vill röra sig miljövänligt i Lund. Projekten i sig utgör en naturlig evolution av den tekniska know-how som utvecklas under Bike Kitchens aktiviteter.

Med våra verksamheter och vår potential syftar vi ständigt till att expandera vår målgrupp för att nå så många som möjligt. Vi vill förstärka Stenkrossen som en attraktionskraft för kultur och innovation.

Vi är övertygade om att Stenkrossen är den utmärkta plats där vi kan fortsätta utveckla alla våra aktiviteter, därför att Stenkrossen erbjuder den perfekta logistiken och alla nödvändiga tekniska och mänskliga resurser. Dessutom känner vi att våra värdegrunder överensstämmer med Stenkrossens.

Här presenterar vi en mer detaljerad beskrivning av aktiviteterna och planerna för varje grupp, som också i framtiden kommer att agera i enlighet med sin verksamhetsplan och sitt specifika fokus.

Bike Kitchen Lund är en öppen verkstad som erbjuder rådgivning och praktisk hjälp med cykelreparationer och underhåll. Här har Lundaborna kostnadsfri tillgång till arbetsutrymmen, verktyg, begagnade komponenter och teknisk kompetens. Verksamheten drivs av volontärer med bred multikulturell bakgrund och en stor andel av Bike Kitchens besökare är födda i ett annat land än Sverige.

Även om huvudsyftet med Bike Kitchen är att erbjuda teknisk hjälp blir de sociala vinsterna minst lika stora. Diskussioner kring specifika cykelkomponenters svenska namn övergår inte sällan till samtal om språk i allmänhet, eller om resor, särskilda platser, olika matkulturer etc. Bike Kitchen är därför en fantastisk mänsklig mötesplats, där alla får känna sig respekterade och delaktiga samtidigt som de arbetar för att förbättra sin livssituation.

Bike Kitchen arbetar även utanför Stenkrossen och deltar återkommande i aktiviteter och evenemang runt om i Lund, som t ex workshops i cykelreparation hos skolor, fritidsgårdar, studentnationer eller Fixa Till. Vi besöker offentliga platser, som torg och parker, i samarbete med Lunds kommuns Lov i Lund och ger assistans och utbildning till barn och ungdomar som vill lära sig laga och sköta sina egna cyklar.

Bike kitchen renoverar även cyklar till Cykelskolan och SolarXbike vid behov.

SolarXbike tillför perspektivet elcykel och vill bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga och sprida kunskap kring elcykel och dess teknik såsom elmotorer, kontrollsystem, kommunikation och energilagring (batteri) men långsiktigt även ta fram en utbildning för elcyklister dess handhavande och “best practice”. SolarXbike tillhandahåller även fungerande cyklar till Cykelskolan och använder ett system med elektroniska lås för att underlätta administration och bygga förutsättningar för en cirkulär ekonomi och visa nyttan med digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv. SolarXbike avser att tillhandahålla elcyklar för uthyrning vilket gör det möjligt att dela resurser och även upplåta dessa till elcykelskola.

Cykelskolan Lund vänder sig till vuxna och ungdomar som tidigare i livet inte haft möjligheten att lära sig cykla. Ofta kommer därför människor som är nya svenskar men även internationella studenter. Vi använder Cykelfrämjandets metodik som innebär att vi startar med små balanscyklar (utan pedaler). När balansen sitter fortsätter eleven på cykel med pedaler. Detta sker på Stenkrossens gård. Som avslutning cyklar vi med eleverna på cykelbana och ute i trafik på stan. I undervisningen ingår också trafikkunskap och vad som gäller för en säker cykel.

Genom ett samarbete med Lunds kommun och Röda Korset har ett 60-tal elever blivit godkända under 2018 och ytterligare ett 20-tal elever har deltagit ett tag. Nästkommande år hoppas vi på att nå ut till ungefär lika många elever. Flertalet elever behöver 8 – 10 tillfällen för att bli godkända och arbetspassen kräver 4 – 5 instruktörer och vi är alla volontärer.

Utöver att cykla blir Cykelskolan också en viktig social mötesplats, då både elever och volontärer kommer från många olika delar av världen. Vi bjuder på enklare fika under lektionerna och tar pauser där vi får tid att prata och umgås.

Att lära sig cykla ökar livskvalitén för eleverna, stärker självförtroendet, och ökar rörelsefriheten.

/Lars Lindmark