Cykelkultur på Kulturnatten

På Stenkrossen finns flera olika organisationer som jobbar med cyklar som kärna. För att samordna och stärka våra enskilda parter har vi skapat ett paraply som delar en gemensam nämnare och vill bidra till att sätta människor i rörelse. Cykelkultur har vi valt att kalla den organisationen.

Make people move

Det är Bike kitchen, Cykelskolan i LUND och solarXbike som samarbetar kring cykelrelaterade aktiviteter.

På Kulturnatten den 15 September kommer vi att finnas på plats på Stenkrossen i vita Galleriet  mellan kl 17-18 för att prata och visa oss.

Och om möjligt inbjuda till en Talanoa dialog.