Tolerens

Källa: James Clear | Wikipedia | Version 0.2, December 2013

Ett öppet innovationsklimat behöver  gemensamma mentala modeller som är anpassade till det man vill uppnå, vi har tagit fram dessa grunder som gäller här.

 1. Experimentera för att misslyckas, så lär du dig vad som fungerar.
 2. Vidga dina vyer genom att gå i motsatt riktning
 3. Sälj “tillgång istället för ägarskap”
 4. Fokusera på att skämma bort dina kunder
 5. Who cares wins
 6. Be om förlåtelse inte tillåtelse
 7. Design handlar om hur det fungerar
 8. Utvecklingslabb för design
 9. Samarbeta med kunden
 10. Lägg allt i kategorin Misc
 11. Utbilda för det okända
 12. Utbyte av ideer skapar tillväxt
 13. Att misslyckas är inte roligt
 14. Design thinking
 15. Automatisera rutinarbete men använd empati
 16. Hur skapar vi kunskap med hjälp av data

Se video presentation av alla regler här http://www.jidoka.se/category/spelregler

Några länkar om ledarskap