Safe space

Egenskaper och förutsättningar som behöver finnas i ett kreativt rum.