Beskrivning designhubb för digital kunskap

Välkommen till vår öppna digitala kunskapshubb, öppen för dig som vill driva projekt och dela kunskap med andra. Informationen är organiserad i ett nätverk, och vi har lagt vikt vid att Internetbaserad kunskap uppdateras regelbundet, viss information är tom online och ändras varje gång man besöker en hemsida.

Information som finns här är anpassad för att lagra, dokumentera och kommunicera med hjälp av internet och läses på dator eller annan smart enhet som mobil eller läsplatta. Genom att använda samma struktur i alla leden gör man det enklare att koppla samman och även hitta relaterad information

Därför vi gjort 2 tydliga ingångar med olika typer av struktur som anpassas efter en mer tidsbestämmd struktur och en mer långsiktig struktur..

  • Utvecklingsprocessen är information skapad och knuten till projekt och projektnummer, Starta här och klick på xProjekt för att se projekten.
  • Supportprocessen är platsbaserade och information knyts till platser, produkt eller modul, Gå till Yellotab och välj en produkt plats eller modul.

Vi försöker använda bilder och video som gör det enkelt och snabbt att dokumentera, men genom att ha en tydlig struktur för var information kan lagras

| Redigera | Skriv ut bild |

 Att själv kunna lära

Experiment som vi gjort dokumenteras på ett enkelt sätt,gärna med bilder så att andra kan se hur du gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Information

Klicka på bild för att gå till exempel sida

Information kan även hämtas från sk IoT dvs olika sensorer som finns i byggnader och andra objekt, som tom kan vara rörliga som tex rörliga cyklar.

 

 

 

 

Hålla workshop

xFun är platsen där vi delar saker som med fördel kan användas i workshopsammanhang. Ev med material för handledare

 

 

 

 

 

 

Lärarledd handledning

Lärarledd handledning med kontrolluppgifter för att kunna godkänna kunskaper.

 

 

 

 


Dokumentera

Dokumentation är ett sätt att dela kunskap med andra på ett likvärdigt sätt, med en struktur som är anpassad för den som använder en produkt eller tjänst. Så du väljer om det är projektdokumentation (för utvecklare) eller supportinformation (för användare) som ska dokumenteras.

För att dokumentera använder du gärna multimedia och kan använda valfritt program, men det finns även enkla och bra online program som är tillgängliga genom en dator och med en webbläsare.

Exempel på enkla verktyg för dokumentation,

  • Google Teckning är ett mycket användbart verktyg att skapa teckningar, skisser, instruktionsbilder, posters och mycket mer. Du kan hitta en mängd olika instruktionsvideos på Youtube som visar hur programmet fungerar. På engelska heter det Google Drawings
  • Onshape CAD ett verktyg för att gör 3d ritningar och modeller.

Lagra

Lagra information är ett sätt att spara ner dokument och kunskap på i en logisk struktur som sedan kan dokumenteras och användas på olika platser och sammanhang. Lagra styr ofta vem som har ägarskap av filer och dokument ansvar för tillgång till dokument

Några platser att lagra sin dokumentation är

Kommunicera För FFF

Kommunikation eller social media är ett sätt att dela Internet baserad kunskap med andra och skapa en dialog kring ett visst innehåll. För att ge feedback, förbättra och förstå.

 

Publicera

Kunskap som lagras på Tex Apple iCloud kan även publiceras och ges ett ISBN nummer som är en digital identitet för en bok. Som gör det möjligt att göra kunskap tillgängligt i biblioteksvärlden på ett formellt och mer strukturerat sätt.

 

Digital arkiv -personlig kunskapsplats

Sist men inte minst har vi en personlig kunskapsplats där du kan spara länkar och dokument från vår gemensamma hub, men även från andra källor. Här skapar du en struktur efter ditt eget huvud med länkar till andra källor som du använder.