Gruppens regler

Plocka upp efter andra

Om vi ska lämna en värld som är bättre än den vi lever i måste var och en göra mer än bara ta hand om sig själv. Att hjälpa en vän, plocka upp skräp på marken, diska efter andra. Listan kan göras lång.

Lekens logik

Reglerna för ett experiment följer för lekens logik och är omförhandlingsbara under experimentets gång. Deltagare i experimentet har ansvar att kommunicera regelbundet till överenkommen kanal

Improvisation

Improvisation bygger på att lyssna och att ge i lika stora delar.

Kärlek

Ömsesidigt givande, kärlek är den känsla där man kan ge utan att få något tillbaka.

Elinor Ostrom’s 8 principer

Följa de styrande principer som gruppen dokumenterar i enligthet med Elinor Ostrom’s vägledning.

Öppen och ärlig kommunikation

Psykologisk jämlikhet skapas genom en öppen och ärlig kommunikation som inte dömer den som utrycker sina åsikter även av negativ karaktär. Skapa en platt hierarki där problem kan diskuteras utan att leda till en konflikt och undvik ”Powerdistance”

Communication should travel via the shortest path necessary to get the job done, not through the ”chain of command”. Any manager who attempts to enforce chain of command communication will soon find themselves working elsewhere.

Elon Musk, Tesla

Syndabockar finns inte

Vid all problemlösning är det viktigt att tillämpa en ”no-blame”-attityd. Det är således oftast inte ”någons” fel att ett problem uppstått. Orsakerna till problem ligger förvisso någonstans i det problemlösare kallar för 4M – Maskin, Metod, Material och Människa. Rotorsaker inom ett eller flera av dessa områden kan t.ex. leda till att en uppgift blir omöjlig att utföra eller att önskade resultat uteblir.

Roterande ledarskap

Fokus på sak inte person. Genom att ledarskapet roterar så är det inte lika viktigt att bygga relation till ledaren utan att fokusera på det egentliga syftet

Thumos

Respektera varje individs egenvärde och mänsklig värdighet.