Respektera andras tid i en Internet tidsålder

Tidsperspektiv

Enligt historien började vi använda klockor när vi började använda tåg för att förflytta (kommunicera) oss. Att veta vilken tid man hade var praktiskt om man skulle åka med ett tåg som avgick en specifik tidpunkt.De första klockorna sattes upp på tågstationen, ofta i ett torn så att man kunde se den från långt håll.

Att respektera andras tid är att respektera miljön och

Respekt för miljö och andra människor handlar om att vilja skapa ett bättre samhälle och lämna ett bättre förutsättningar för kommande generationer, ett Heirloom som behöver vårdas-

Respekt betecknar i vardagligt tal aktning eller vördnad för en person

  1. Den första formen, Respekt, beskriver han som en känsla av rädsla
  2. Den andra formen, Observantia, är den moraliska formen av respekt.
  3. Reverentia betecknar den speciella känsla av vördnad man har när man står inför någonting extraordinärt eller sublimt. Det är en känsla som gör en ödmjuk och upphöjer den som känner den.

det är denna sista form av respekt Immanuel Kant talar om när han diskuterar den känsla som väcks inom människor när de konfronteras med den moraliska lagen och människor som lever enligt den

 

Respekt ökar tilliten till varandra.

 

Fördelar med asynkron tid

 

Nackdelar

  • Tid skapar tvång och begränsar frihet