Värdighet – Human Dignity

Etik

Thumos | Human dignity | FIRO |

was a permanent possession of living man, to which his thinking and feeling belonged

Thumos – egenvärde (inner worth)

FIRO – UGL

 

Stoicism | stoa |

Deras etik utgår från vad de ansåg vara ”i enlighet med naturen”.

Logos | Logik |

användes av den grekiske filosofen Herakleitos för att beskriva mänsklig kunskap och universums inneboende ordning