Värdighet – Human Dignity

 

Etik

Stoicism | stoa |

Deras etik utgår från vad de ansåg vara ”i enlighet med naturen”.

Logos | Logik |

användes av den grekiske filosofen Herakleitos för att beskriva mänsklig kunskap och universums inneboende ordning

Trumos | Human dignity |

was a permanent possession of living man, to which his thinking and feeling belonged