Värdighet – Human Dignity

Thumos – inner worth

Etik

Stoicism | stoa |

Deras etik utgår från vad de ansåg vara ”i enlighet med naturen”.

Logos | Logik |

användes av den grekiske filosofen Herakleitos för att beskriva mänsklig kunskap och universums inneboende ordning

Thumos | Human dignity |

was a permanent possession of living man, to which his thinking and feeling belonged