VUCA

2022-07-22 03.48.43 pm
Källa: Svensk rekrytering | Wikipedia | Harward (HBR) |

Volatility (Volatilitet) refererar till förändringshastigheten i en bransch, ett land eller kanske världen i stort. Begreppet är associerat till hur snabbt behov ökar och minskar, uppstår eller försvinner.  

Uncertainty (Osäkerhet) refererar till vilken utsträckning vi med tillförlitlighet kan förutse framtiden och framtida trender. En del av osäkerheten är även associerad till människors oförmåga att förstå vad som händer i den snabbrörliga omvärlden. Ju mer osäker nutiden och omvärlden är, desto svårare är även framtiden att förutspå.

Complexity (Komplexitet) refererar till det stora antalet faktorer som måste tas med i beräkningen, hur faktorerna varierar samt relationen mellan dessa faktorer. Ju fler faktorer, variationer och ju fler relationer mellan faktorerna, desto mer komplexitet.

Ambiguity (Tvetydighet) refererar till bristen på tydlighet när det gäller att tolka en situation och dra korrekta slutsatser. Detta kan ofta koppla till vaghet i till exempel politik och terminologi.