Elinor Ostrom’s 8 principer

§1 Innehåll

§2 Nyttjande (rättigheter)

§3 Beslutsmässig

§4 Beslut respekteras av utomstående myndighet

§5 Monitor

§6 Gradvisa sanktioner (minska rättigheter )

§7 Tillgång till low-cost konflikthantering

§8 Federation – skapa ansvar för att kunna styra gemensamma resurser och koppla samman andra organisationer

Kanske har du någon gång upplevt att en person arbetar mot organisationens mål medan någon annan mest vill göra karriär, eller att det är samma personer som dessutom smiter från att byta kaffefilter. Det finns helt enkelt en risk för att vi blir själviska i grupp.
Nationalekonomen och Nobelpristagaren Elinor Ostrom har hittat åtta principer som motverkar att människor i grupper och organisationer bara tänker på sin egen vinning. Dessa principer har väckt intresse hos psykologer eftersom de fungerar utmärkt i kombination med psykologiska teorier. Följ hennes åtta principer för att stötta osjälviskhet och bygga en välfungerande organisation:
1. Skapa identitet och mål.
För att överhuvudtaget veta när ni samarbetar eller kör solo är det viktigt med ett gemensamt mål. Som att det ska finnas fisk kvar även på tio års sikt, eller att göra det prisvärt att åka till Mars. Fördelen med ett mål är att det klargör vilka beteenden som är önskvärda. Det kan vara att fiska efter en kvot eller att skapa en rymdraket som kan användas flera gånger.
2. Balansera kostnad och belöning.
Vi kan se tre vanliga mönster hos personer i grupp: Antingen vill du ha det så bra som möjligt själv, ha det bättre än dina kolleger eller så vill du organisationens bästa. För att få alla tre typer att agera för det gemensamma behövs några knep. Skapa ett tydligt mål och balansera belöningen som ges för ansträngningar i riktning mot det målet. Kan ni visa hur ansträngningar mot målet även gynnar individen? Vilka blir de individuella vinsterna med att fiska efter kvoterna eller att lyckas bygga en raket som kan landa?
3. Kom överens om regler för beslutsfattande.
Om någon annan sätter mål åt dig så finns det risk att den personen utnyttjar dig genom att råka sätta ett mål som är bra för hen men mindre bra för dig. Genom att inkludera alla i beslutsfattandet kan alla bevaka sina egna intressen. Boka gärna en träff då ni gemensamt ska bestämma hur ni fattar beslut, exempelvis om era mål. Då kan ni skapa mer engagemang när det kommer till att nå gemensamma mål. Vill alla att fisken ska finnas kvar på tio års sikt? Vill alla åka till Mars?
4. Följ upp överenskomna beteenden.
Är människan alltid egoistisk eller finns det faktiskt altruism? Kommer en fiskare alltid att lockas att överfiska? Evolutionsforskaren David Sloan Wilsons svar är att altruism finns och den har skapats av en evolution där grupper med själviska personer inte klarat sig särskilt bra. Wilson menar att själviskhet lätt kan ge en konkurrensfördel i den egna gruppen.
Exempelvis att en fiskare kan få mer fisk än sin rival genom att använda mer än sin kvot. I konkurrens med en annan grupp däremot kommer det gäng som har flest altruistiska individer att vinna. Den grupp där flest personer arbetar mot det gemensamma målet kommer att klara sig bättre. Fiskarna i området som inte fiskas ut kommer så klart att klara sig bättre än dem där fisken försvinner. Rymdingenjörerna som samarbetar för att nå Mars kommer att lyckas bättre än de som vill bygga rymdskepp för att skryta. Därför är det viktigt att uppmuntra samarbete inom grupper. Bestäm ett par osjälviska beteenden som leder till ert gemensamma mål. Hur kan dessa uppmuntras? Som att tacka dem som frivilligt tar på sig arbetsuppgifter.
5. Graderade sanktioner.
Finns det besvärliga beteenden i din organisation som du inte förstår hur de har dykt upp? Som att någon inte plockar undan i köket på rymdstationen? Evolutionen i en organisationskultur kan liknas vid evolutionen för djur i en viss miljö. I en sandöken kommer djur som har färger i bruna och grå toner att ha större chans att klara sig från rovdjur. I en organisation är det de beteenden som uppmuntras som överlever. Det sker ett eget slags evolution som inte behöver vara särskilt genomtänkt. Så det är viktigt att även bestämma vilka beteenden som ni inte vill uppmuntra, de beteenden som leder bort från ert mål, så att ni inte slentrianmässigt peppar de personer som drar hem för mycket fisk eller skämtar i stället för att diska. För då överlever det beteendet. Bestäm sedan hur ni kan trappa upp ett litet straff. Det kan börja i liten skala, som att bara påpeka att det har hänt.
6. Skapa en snabb konfliktlösning.
När två personer känner sig otrygga kring om de kommer att bli blåsta finns det stor risk att de blir själviska. Se till att lösa konflikter genom att visa på hur alla kan vinna på att arbeta mot det gemensamma målet.
7. Möjliggör självbestämmande.
Kan själv! Allt från barn till vuxna till grupper motiveras av att få bestämma själva. Enligt den motivationspsykologiska teorin self determination theory är autonomi ett av människans basbehov. En grupp som ingår i en större grupp riskerar att få sig en massa regler tilldelade från högre ort. Likt en välmenande förälder kan FN lägga sig i fiskeorganisering och den intelligenta rymdentreprenörschefen kan råka mikrostyra team långt bortom sina egentliga arbetsuppgifter. Det kan allvarligt skada poängen med princip tre om överenskomna regler för beslutsfattande. Se till att organisera för en hög grad av självbestämmande i de grupper som finns i organisationen.
8. Koordinera er med andra grupper.
Hur effektiva ni än är som grupp kan ni alltid få ert arbete förstört av andra grupper om de inte vill samarbeta, lösa konflikter konstruktivt eller om de har mål på tvärs med era. På samma sätt som några återhållsamma fiskare kan bli utnyttjade av några som fiskar mer än de ska. Eller att teamet som ska bygga raketerna till rymdskeppet kan få problem när PR-avdelningen hetsar fram en för prematur deadline. I större organisationer kan grupper samordnas genom att de alla följer nationalekonomen Elinor Ostroms principer.
Överfiskning är ett stort problem. Kanske blir vi en dag av med planeten jorden och behöver ha en backup genom att kunna bo på Mars. Oavsett vilka utmaningar vi människor möter måste vi organisera oss för vårt gemensammas bästa. Med dessa åtta principer kan vi få det att hända.