Start av förening och första årsmöte

Kallelse till föreningen Cykelkultur i Lunds första årsmöte
21 Mars 2019, kl 19.00 i Vita Galleriet, Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund

(See English version below)

Interimstyrelsen kallar alla medlemmar av föreningen Cykelkultur i Lund för årsmöte 2019.
På årsmötet har alla betalande medlemmar i föreningen Cykelkultur Lund rätt att medverka
och rösta. Sista dagen att skicka in motioner är 7 Mars 2019. Vi bjuder på fika!
Hur man blir medlem:
Om du vill bli medlem kan du anmäla dig till kassör Gunnar Dahlström på
bikekitchenlund@gmail.com. Medlemkostnaden är 50 kronor/år. Du kan betala kontant till
kassören eller via Swish (0728762462). Var snäll och skriv ‘medlemkostnad’ som
kommentar vid Swish-överföring.

Länk till stadgar

Varmt välkomna!

Notice to Attend the First Annual Meeting of Cykelkultur i Lund
March 21, 19.00 h, White Gallery, Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund.

Interimstyrelsen Cykelkultur i LundNotice to Attend the First Annual Meeting of Cykelkultur i Lund
March 7, 19.00 h, White Gallery, Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund.

The Interim Board of Cykelkultur i Lund invites all members to the organization’s Annual
Meeting 2019. All paying members may participate and vote at the meeting. The final day to
send in motions is March 21, 2019. After the meeting, there will be “fika” for everyone!
How to become a member:
If you wish to become a member, you can register yourself by notifying Treasurer Gunnar
Dahlström via e-mail at bikekitchenlund@gmail.com. The membership fee is 50 SEK per
year and can be paid to the treasurer in cash or via Swish (0728762462). Please write
“Membership Fee” in the comments section of the Swish transfer.
Welcome!

Link to By Laws

Cykelkultur i Lund Interim Board