Intressentanalys Friluftsliv – Rädda Källby Natur

Författare: Lars Lindmark | Datum: 6 december, 2022 | Projekt: Aktuellt| Nyckelord: 

 

Källa: Riksidrottsförbundet |Peter Schantze GIH | Peter Schantz | Om Peter för utskrift


Schantz har bedrivit flervetenskapliga studier av arbetspendling genom gång och cykling. De beskrivs i två rapporter utgivna av Trafikverket: Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling (2015)[13] samt De upplevda landskapen för cykling. Påverkan på hälsan (2018)[14][15]. Denna forskning har lett till folkhälsorekommendationen

6000 transportsteg fem dagar i veckan under hela året för att nå optimala hälsoeffekter. [16]

2024

Intressentanalys Riksidrottsförbundet – Rädda Källby Natur