Intressentanalys Riksidrottsförbundet – Rädda Källby Natur

Författare: Lars Lindmark | Datum: 11 november, 2022 | Projekt: Projekt #029| Nyckelord: Intressentanalys, Rikdsidrottsförbundet

 

Intressentanalyser (Kedja): Riksidrottsförbundet | Strategi 2025 Pptx | Livslångt idrottande

Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i form av elitidrott.

Förändringen innebär att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. I den förändrade idrottsrörelsen finns en koppling mellan bredd- och elitidrott men verksamheten kompletteras med en utvecklad verksamhet för människor under hela livet.