Intressentanalys Riksidrottsförbundet – Rädda Källby Natur

Förändringen Strategi 2025, innebär att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i form av elitidrott.