Ekobönder

Författare: Lars Lindmark | Datum: 24 april, 2023 | Projekt: Projekt #029| Nyckelord: #029-20

 

Källa: Ekobonden.se |Ekolantbruk.se/skåne | Heltenkelteko | Excel lista | GÅRDSNÄRA |

Ekobonden.se är en ideell förening som består av ekologiska odlare/producenter och konsumenter i Skåne. Syftet är att sprida kunskap om vilka vi är och på så sätt ”sätta ett ansikte” på dagens ekobonde.


VÄLKOMMEN TILL EKOLOGISKA LANTBRUKARNA SKÅNE!

Vi i styrelsen är aktiva lantbrukare med olika produktionsinriktningar som vill stärka sammanhållningen mellan ekobönder i regionen och öka kunskapen kring ekologisk produktion.


När du väljer ekologiskt och KRAV -märkt checkar du av 858 åtgärder för mer hållbar mat. Det är 858 regler som styr hur all ekologisk mat produceras. 858 insatser som gör skillnad. Resultatet är sju ekovinster som du får på köpet: Biologisk mångfald. Rent vatten. Levande jordar. Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Extra god djuromsorg.

Mat utan konstgjorda tillsatser – som är extra kontrollerad. 858 åtgärder. 7 stora vinster.

Ett val. Det är helt enkelt eko. Läs mer på heltenkelteko.se.