Acetylering – Förädling av trä

Författare: Lars Lindmark | Datum: 24 mars, 2023 | Projekt: Projekt #034| Nyckelord: #034-27

 

Källa: Bioinnovation | Erik Serrano |

Min forskning handlar om trä, trälimfogar och träbyggnadsteknik där en stor utveckling skett i Sverige sedan mitten av 1990-talet, då det återigen blev tillåtet att bygga höga hus i trä. Genom experimentella undersökningar och genom datorbserade beräkningsmetoder syftar forskningen till att öka användingen av trä i byggandet. Mer kunskap om trä som ingenjörsmaterial är också avgörande för vår framtida möjlighet att kunna producera högvärdiga produkter av skogsråvara för att därmed säkra Sveriges framtida konkurrenskraft. Att ett ökat träbyggande i kombination med ett hållbart skogsbruk också medför stora klimatfördelar gör ju inte saken sämre!