Oikos Björkvägen

Vår första projektskiss på omvandling av Björkhimlen till en egen köksträdgård.