Max IV testar att ladda elcyklar med solenergi

Tack alla faddrar och stödmedlemmar och medlemmar, genom era stöd har vi kunnat bygga vår tredje laddstation som har blivit installerad på Fotongatan2 vid Max IV laboratory på Brunshög i LUND, och kommer att användas för utvärdering och att samla erfarenhet. Vi har en testpanel av elcyklister som kommer att ladda sina elcyklar med hjälp av vår laddstation för att ge feedback och förbättringsförslag.

Vi har fått med oss Ana Gilmet, som studerar Arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola, och har börjat skissa på en framtida modell av en Laddstation som ska erbjuda lösningar på önskemål och behov.

Science Village Scandinavia ochLunds kommun har höga ambitioner att erbjuda en   ny stadsdel som är anpassad för framtidens krav och har som mål att mindre än 1/3 av alla transporter sker med bil.

Tack Staffan på MoveByBike för hjälp att transportera vår teknik på ett miljösmart och smidigt sätt.

 

 

 

 

 


 

Ett stort tack tal Climate-KIC som genom LU Innovation har gett oss värdefull coaching och bidrag för att utveckla prototypen. Och framför allt stort tack till Hector, Erik, Lana, och Jack som alla visat ett stort engagemang i vår Pre-Incubator Greenhouse.