Projektskiss för SLU Alnarp (Agroecology camp)

Projektskiss | plogg | Icloud pages | Intressentanalys |

Affärside: Att tillhandahålla elfordon för transport av livsmedel och persontransport

Projektet innebär att sätta upp en resurspool av transportfordon (el-assisterade cykelfordon) som laddas med solenergi genom en solcellsdriven laddstation. Detta är en systemlösning som innehåller alla delar som fordon laddningsinfrastruktur och digitalt betalningssystem.

En organisation skapas enligt Elinor Ostroms 8 principer för att förvalta de gemensamma resurserna. Ostrom såg också att det trots alla dessa teoretiska förutsägelser
om det omöjliga med interna lösningar faktiskt fanns en mängd självreglerande och stabila institutionella ordningar för skötsel och nyttjande av gemensamma resurspooler

– ge tillförlitlig och relevant information
– kunna behandla och lösa konflikter
– stärka åtlydnaden av lagar och regler
– ge en effektiv infrastruktur för resursens brukande
– uppmuntra anpassning och förändring.

Fordonen (biohybrider) tillhandahålls genom en app och digitala lås. Nyttjaren betalar vid användning för cykelunderhåll och risk.

Behov: att transportera livsmedel och personer i närområdet med lågt klimatavtryck inom ramarna för att uppnå Parisvtalet

Målsättning: Vi strävar efter att tillgodose alla våra planerbara ekologiska energibehov med 100% förnyelsebara energislag. Och att säkerställa säkerhet kring fordon för oförutsägbara stillestånd och förlust av fordon, genom digitalspårbarhet, underhållsdokumentation och underhållsavtal.

Möjliga intressenter: Alnarp SLU, Acroecology projekt, Den goda jorden, solarxbike, Hela sverige ska leva. Naturskyddsföreningen

Utlysning: Energimyndigheten