Ens:Körsbärsgatan


Redaktör: Lars Lindmark |Senast ändrad: 16 september, 2023

Rättigheter och skyldigheter gällande kapitalet, här kallat “Körsbärsgatan”. Inledningsvis kommer kapitalet att behandlas som ett projekt och tilldelas ett projektnummer.

Avsikten är att skapa något som går att utveckla, bygga värde kring och som kan ge real avkastning i form av mat, ekosystem tjänster eller kapital, men samtidigt ta hänsyn till och dokumentera både positiva och negativa effekter på miljö och omgivning samt anta ett ekologiskt helhetsperspektiv (360 grader)

För att skapa utvecklings och handlingsutrymme för agenter och ge trygghet till andra intressenter och sponsorer.

Avtalet delas in i 2 delar. En mer långsiktig del kallad doktrin, och en mer flexibel del som kallad protokoll.

Protokollet är uppbyggt baserat på nyckelord och egenskaper som kan ha olika värden, dessa värden lagras i databasen

För att uppdatera Meta data krävs att ingen av intressenterna är emot förändringen.

Huvudsystem

Huvudkapitalet: dvs projektnummret kan innehålla flera delprojekt som återanvänds i flera huvudkapital. Huvudkapitalet kommer att benämnas portfolio (portfölj) och visas på en publik hemsida.

Struktur

Huvudkapital ( Portfolio, produkt, tjänst eller kunskap)
– Delprojekt ( tillgång eller asset) Projektnummer

META data: Projektnummer | Agenter | Intressenter | Stewards | Licens | Cirklar | Typ av kapital |

Källa: | Traktat | Uppdragstyrning | Försvarsmakten | Tillitsstyrning |

Projektnummer: #034 - Körsbärsgatan