Förklaringar


Bolagsform – Juridisk person: Förening (ekonomisk, ideel), Aktiebolag (for profit, for good) och Stiftelse (one purpose)

Ett företag kan således vara ett kooperativ utan att vara personalägt, och ett företag kan vara personalägt utan att vara ett kooperativ.

Även ideella föreningar kan – trots att de inte har några ägare – lite slarvigt klassas som personalägda om medlemmarna primärt utgörs av de anställda. I sammanhanget bör även vissa stiftelseägda företag nämnas. Stiftelser har varken ägare eller medlemmar, utan styrs av en styrelse eller förvaltare i enlighet med stiftelseurkunden, som stadgar stiftelsens ändamål.

Demokratisk princip – Demokrtisk triangel, Beställare – utförare – uppföljning

A Uppföljning (Bokföring)  ser Nytta och värde

B Utförare (Arbetsgrupp/projekt) ser Värde och Kostnad

C Beställare (Kunden) ser Fördelar och Kostnad

Strategi– Drivkrafter och principer för att skapa värde (cirkulär ekonomi)

 • Rent blir enklast – enklare och billigare med ökad möjlighet att växa
 • Innervarv – tätare varv, större besparing
 • Rotera längre – längre livslängd, lägre kostnad
 • Samverka (Kaskadera) mera – Mer intäkter till lägre marginalkostnad

Ansvar

 • Juridiskt ansvar
 • Personligt ansvar (frihet under ansvar)
 • Volontärer – inget ansvar, frivilligt
 • Medlemmar – inget ansvar, insats

Assets/tillgång

 • Skapar värde
 • Kan belånas (säkerhet)
 • Behöver underhållas

Syfte (purpose) att ge positiva Effekter för individ och samhällsnytta

 • Personlig (egennytta)
 • Miljöeffekter
 • Hälsoeffekter
 • Ekonomiska