Ekobanken ger lån till verksamheter och föreningar som ger ett positivt bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling.

Finansiering:

Mikrofinans – egen borgen

Gräsrotsfinansiering – människor går tillsammans i borgen

 

Säkerhet:

 

Källa: Ekobanken