Innovationsportalen – En strategi för dig som bryr dig om Sveriges framtid
Plattformskooperativ för en cirkulär ekonomi

Innovation

Mina förslag för att lyfta innovation och skapande i sverige är följande. 1. Ge alla som arbetar ideellt ersättning. Även frivilligt arbete är arbete. 175:- / timme (kostnad 350:- men borde vara skattefritt). 2. Börja samarbeta 3. Bygg eller använd en …

Read more »

Common Creative

Syftet med Creative Commons är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Det görs genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.

Read more »

MIT licens

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the ”Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify…

Read more »

Ungdomsaktivteter

Denna överenskommelse gäller mellan Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB  och Kristian Hansson Malmö UppFinnar Förening. Muff har under sommaren 2014 tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram ett koncept för att engagera och motivera ungdomar att intres…

Read more »

Secret

Näst högsta säkerhetsklassning. Nivå: 10 Skyddsvärde: Information om 3:dje person eller företag. Syfte: Är till för att skydda uppgifter om 3:dje part och förhindra spridning av information utan deras vetskap. Vem: Information klassad  Secret får bara…

Read more »

Top Secret

Högsta säkerhetsklassning. Nivå: 00 Skyddsvärde:  Företagshemlighet som delas mellan en handfull personer. Syfte: Är till för att skydda uppgifter som är av karaktären företagshemligheter som inte går att skydda på annat sätt Vem: Information klassad T…

Read more »