Kategori: Ordlista

Secret

Näst högsta säkerhetsklassning. Nivå: 10 Skyddsvärde: Information om 3:dje person eller företag. Syfte: Är till för att skydda uppgifter om 3:dje part och förhindra spridning av information utan deras vetskap. Vem: Information klassad  Secret får bara…

Read more »

Top Secret

Högsta säkerhetsklassning. Nivå: 00 Skyddsvärde:  Företagshemlighet som delas mellan en handfull personer. Syfte: Är till för att skydda uppgifter som är av karaktären företagshemligheter som inte går att skydda på annat sätt Vem: Information klassad T…

Read more »