”Skapa ett innovationsklimat som uppmuntrar människor att skapa nytta för planeten”

En strategi för dig som bryr dig om Sveriges framtid