ESOP

 1. icke lånefinansierad
 2. Lånefinansierad
 3. Kommunalt finansierade – skolor

Det finns i huvudsak två typer av ESOP-program. Det ena är icke lånefinansierad och bygger på att företaget, ungefär som i Handelsbanken, kontinuerligt avsätter pengar eller aktier till en personalstiftelse. Den andra typen, vilken är mest intressant för denna rapports ändamål, är ett lånefinansierat ESOP- program. De utgör ungefär tre fjärdedelar av alla ESOP-transaktioner.110 Det vanligaste tillvägagångssättet för en lånefinansierad ESOP förklaras i förenklad form av figuren nedan.

Företaget bildar en personalstiftelse, en så kallad ESOP-stiftelse, vilken tar ett förvärvslån från banken.111 Förvärvslånet används för att köpa aktier av den gamla ägaren. Lånet återbetalas genom att företaget årligen avsätter en viss summa pengar till stiftelsen.


 

Plattforms kooperativ
–  Coompanion – Plattformskooperativ

TransfertoCOOPS

Innovativa affärsmodeller för personalövertagande av företag

Coompanion nationell partner
— Värmlandskooperativet utvecklingsansvarig
— Plattformskooperativ

Aktiebolag for profit

 • Vinsten går till ägare som riskpremie
 • Externa aktieägare som vill se vinst

Aktiebolag for good (Employee Stock Ownership Plan)

 • Vinsten återinvesteras med 17% till stiftelse för att betala lån och övrigt    bestäms av ”ägarna” vad den ska används till

 

Organisation och styrning

Denna konstruktion ger möjlighet för värdeskapare att bli delägare i tillgångar som skapas

 

Källor

Exempel på företag

 • Equel exchange
  At Equal Exchange we all walk around like we own the place. That’s because we all do! Our co-op has over 100 worker-owners, each with an equal stake – and an equal vote – in our business.
 • Goretex
 • Winco Foods
 • Huawai
 • Cap Gemini
 • Airbus
 • Magelungen