1. Vad är innovation

  2. Kapitaltillgång

  3. Kompetensförsörjning

  4. Internationalisering

  5. Förenkla för entreprenören

  6. Vad är syftet?

  7. Rådgivning

  8. Lean Startup- för att utveckla och värdera ideer

  9. Fokus på människor

  10. Akademins roll

  11. Fakta