Douglas förklarar

Professor and author Douglas Rushkoff joins John R. Miles to discuss how human behavior has become controlled by technology, as the “Mindset” of the obscenely wealthy pushes us towards a fractured system resulting in enormous wealth and income inequality.


Etiketter: Team Human
Läs mer »

Vad är en allmänning

Med allmänning menas en gemensamt ägd (eller nyttjad) jord. Den består ofta av skog, betesmark eller sandtag och inkluderar tillhörande vatten. Även kulturella rörelser har alltmer talat om allmänningar. Det gäller rörelsen för fildelning som talar om digitala allmänningar, digital commons. En annan rörelse är Creative Commons och dess egen form av upphovsrättsliga licenser; Wikimedia Commons är en mediedatabas baserad på Creative Commons-licenser.


Etiketter: Gemensam resurspool, Nyttjande
Läs mer »