Budbärare

Resan är målet

Douglas Rushkoff is a professor of media theory and digital economics at Queens/CUNY. Named one of t…

Category: Team human

Visa cirkel

Våra resurser

Paul Karlsson, bor i Högdalen i södra Stockholm med fru och en vuxen son. Visionär, skapare och utve…

Category: Budbärare

Visa cirkel

Cirkelledare 3

Under de år jag argumenterat för att bevara jordbruksmark och i synnerhet under den tid jag varit ak…

Category: Jord

Visa cirkel

Cirkelledare 2

Härmed utlyser jag klimatnödläge i vår gemenskap. Kommande generation har rätt till ett klimatneutra…

Category: Klimat

Visa cirkel

Cirkelintroduktion

Länk till: Handboken | Live Video Länken till Live Video fungerar alltid, men rummet kan vara tomt o…

Category: Börja här

Visa cirkel