Ordlista

Associera

Umgås, förknippa, förbinda, ansluta sig, associera sig ,kollega

colleague, fellow, associate, cohort partner, copartner, part-owner, Associate, fellow

Budbärare

Stående figur i antika tragedier som återberättar tragiska och dramatiska berättelser.

Kurir, franska courier, “löpare”, budbärare, ordonnans, en person eller företag som levererar meddelanden eller paket. Med kurirgods avses gods som åtföljs eller transporteras av en kurir, ofta i syfte att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av innehållet.

Ordet ängel kommer från det grekiska ordet för budbärare. Den mer klassiske budbäraren som ridande för budskap mellan två furstar (eller liknande) eller lämnar budskap mellan två olika fronter i krig är numera ovanlig. Detta beror främst på fungerande telefoner, fungerande postservice och datakommunikation.

Under det antika Grekland fick budbäraren berätta om de tragiska och dramatiska händelserna i olika pjäser. Detta då man inte kunde gestalta mord med mera på grund av att teatrarna låg i guden Dionysos skyddsområde.

En sorts budbärare har dock fått större möjligheter nämligen den som vill förmedla ett budskap genom tal. Genom internet, en ökad globalisering och hårdare mediabevakning sprids ett budskap snabbt.

Videocirkel

Cirkelledare

Bibliotek

Arkiv