Välkommen till denna utbildningsplats som används för att lära om hur WordPress fungerar och hur du kan använda det för ett folkbildande syfte.

En webbplats har inget naturligt flöde, utan besökaren kan klicka var som helst på sidan. Man kan styra var användaren ska klicka genom att använda länkar, knappar, menyer men även med hjälp av utseende på sida som styrs av det Tema man använder.

På denna plats använder vi även tillägg för presentationer för att skapa PowerPoint liknande presentationer. Gå igenom platsen i följande ordning

  1. Börja med Introduktion (meny uppe till vänster, förenklad presentation av WordPress

  2. Blogg ( ett flöde av inlägg som beskriver uppbyggnad och beståndsdelar i wordpress) Uppdateras regelbundet!

  3. Installation ( Hur denna plats är uppbygd, komponenter och inställningar)

  4. Presentationer ( en ny innehållstyp för presentationer)

Denna webbplats använder ett tema som kallas Storefront, och som är anpassat till att fungera bra när man bygger en E-handels plats med tillägget WooCommerce.