Introduktion till

 Wordpress CMS

Ett databas drivet system för att hantera stora mängder information med olika typer av struktur på ett enhetligt sätt och publicera på Internet.

Ett databasdrivet CMS

Fördelar

En databas skapar flexibilitet, vilket gör att man kan skapa olika strukturer och kategorier med samma innehåll samt göra det enkelt att söka

Nackdelar

Stor flexibilitet för producenten kan göra det svårt för besökaren att förstå hur platsen fungerar och hitta den information man söker.

Hjälpmedel för att hitta

  • Kategori ( Hierarkisk struktur)Logisk
  • Nyckelord (Lösa ord som beskriver innehållet)
  • Bild ( Hur vår hjärna kommer ihåg)
  • Utdrag ( Förenklad beskrivning av innehåll)
  • Sökruta (fritext sökning)