Lexicon

Ord som kan vara bra att känna till inom denna domän. Det är vanligt att blanda språk när man talar om vissa saker speciellt inom vissa fackdomäner. Men även förkortningar används som utryck och har ofta sin förklaring i ursprungsspråket, därför kan det även vara bra att ha en översikt av benämningar och dess betydelse

 


 

Dropout
En industristandard för sk dropout på framgaffel är 100mm och axel diameter 10 mm, och för bakaxel är dropout 135mm. Motoraxlar kan vara 10mm runda eller 12mm med nedfrästa plana ytor på 10mm och bak 14mm axel nedfräst tlll 10mm
”Lawer lips”
en fördjupning i anläggningsytan för mutter. Fyller en funktion framför allt vid användning av snabbkopplingar till hjulen.

ERD

Dishing

Spoke

Crankshaft Vevparti