Ansvar och kvalitet

Avsikten med denna webbplats är att kunna ta eget ansvar för sitt lärande, men att ständigt förbättra innehåll från deltagare och praktisk erfarenhet.

För att säkerställa att information är korrekt och håller en hög kvalitet, vill vi ge brukaren möjlighet att skicka feedback för att korrigera felaktigheter eller förbättra innehåll.

Kursansvarig: Är ansvarig för struktur och val av innehåll till kurs

Innehållsansvarig: Vissa områden har en innehållsansvarig som har fördjupad kunskap i ämnet

Felaktigheter: Använd feedbackfunktion för att uppmärksamma redaktören om felaktigheter eller om något saknas som kan höja värdet på kursinnehållet.