17. Innerfönster

Category: 2. Preparation

Bloggkategori: 17 Innerfönster
Experiment: Tillverka bågar till innefönster med energiglas 4 mm, och montera dessa på insidan av befintligt fönster.


Uppföljning: Nu har vi monterat det första innerfönstret, och kunnat göra några första initial iakttagelser.

Första testen är att mäta temperaturen på glaset med en IR mätpistol.

Resultat:

Yttertemperatur Temperatur mätning 1 -glas Temperatur mätning Innerfönster
Mätning 1 7 * C 11 * C 14 * C

Slutsats: