Experiment lista

1.Idea

Ett experiment att bygg en stol som kläs med värmefolie på insidan för att hålla komfortvärme när man sitter utomhus Budget: 5000: Beställare: Gustav Malmberg Experimentör: Lars Lindmark   Projektplats: Björkhimlen labb


2. Preparation

Bloggkategori: 17 Innerfönster Experiment: Tillverka bågar till innefönster med energiglas 4 mm, och montera dessa på insidan av befintligt fönster. Uppföljning: Nu har vi monterat det första innerfönstret, och kunnat göra några första initial iakttage …


0. Ledarskap

Mät energiförbrukning i tvättmaskin under 1 månad


1.Idea

Ersätta köpt med egenproducerad energi


0. Ledarskap

Våra regler Vår värdegrund Elinor Ostroms 8 principer UGL | FIRO |