Publicerad den

StartUp Think Tank

Affärside: Erbjuda en Plantskola för affärsideér i ett tidigt skede, genom att skapa en kultur och utvecklingsmiljö som främjar kreativitet.

Affärsmodell: Värde skapas i processen innovation, där alla som bidrar får del i form av en lokal valuta.

Finansiering: Underifrån perspektiv, delaktighet från alla som bry sig. Privatpersoner genom faderskap, företag genom sponsorskap eller samarbetspartner, Kommuner genom lokaler och “Snabba Cash” och slutligen skolor.

Syftet: generera startup projekt

 

 

 


Relaterade länkar och inspiration

Publicerad den

Solcellsfadder

Kommunikationsansvarig: Lars Lindmark

Öppna frågor

 • Det måste finnas en plan för användning av sålda solceller
 • Sälja via telemarketing
 • Sälja vi idrottsföreningar
 • Skol klasser
 • Sälja på gatan (se IM, Amnesty etc) Skolklasser, arbetslösa
  – Bygga upp en salesforce
  – Incitament 3x50kr /h + provision
 • Butiker
 • Bundle
 • E-handel

 


Tillgängliga resurser

Publicerad den

Hej Lots

En ide som togs fram under en workshop på Malmö Högskola tillsammans med Malmö Stad och näringsliv. Den ide som vår grupp arbetade fram såg ut som detta. Det ord som dök upp ett flertal gånger i diskussioner var trygghet och tillit.

Vårt förlag var en typ av tjänst som skulle göra det enkelt för äldre att utnyttja digital teknik för att stärka sin motståndskraft och förmåga att leva ett självständigt liv.

 

Läs mer om worksoppen på näringslivsbloggen

per-anders.hillgren@mah.se

Jaklina Strand

 


Affärsidé: Ge äldre ett kommunikationsverktyg som gör det enkelt få kontakt med rätt information baserad på personliga preferenser.

Affärsmodell: Prenumeration till låg kostnad som kan erbjudas genom din bredbandsleverantör. I priset ingår en personlig portal och en display som hanterar inloggning.

 

Publicerad den

Prototypverkstaden LUND

Vi arbetar för att underlätta för uppfinnare, konstruktörer, forskare samt entreprenörer genom att assistera vid samtliga förekommande arbeten som kan behövas.  Vi arbetar i ett brett spektra som går från ex. en skiss på en servett till solider och part-filer.

Goto