”Skapa ett innovationsklimat som uppmuntrar människor att skapa nytta för planeten”