Näst högsta säkerhetsklassning.

Nivå: 10

Skyddsvärde: Information om 3:dje person eller företag.

Syfte: Är till för att skydda uppgifter om 3:dje part och förhindra spridning av information utan deras vetskap.

Vem: Information klassad  Secret får bara delas med godkännande från källan eller de som det berör


Denna säkerhetsklassning är till för att skydda information och kunskap som rör andra personer och företag.

[inte färdigt]