Högsta säkerhetsklassning.

Nivå: 00

Skyddsvärde:  Företagshemlighet som delas mellan en handfull personer.

Syfte: Är till för att skydda uppgifter som är av karaktären företagshemligheter som inte går att skydda på annat sätt

Vem: Information klassad Top Secret får bara delas med godkännande från minst 2 av de som innehar informationen.


Denna säkerhetsklassning är till för att skydda information och kunskap som inte går att skydda på annat sätt. Det kan rör sig om formler, recept, information och kunskap som data och statistik.