Introduktion till Elinor Ostrom

Att styra reurser som ingen äger är en utmaning, men det finns bevis på att förvaltningen av naturresurser som ”ingen äger” men ”alla kan använda” kan nyttjas rationellt om man följer vissa principer

Utmärkande för de gemensamma resurspooler (common-pool resources, CPR) som vi möter i Allmänningen som samhällsinstitution är att beslutsfattandet är starkt decentraliserat.