Projekt: Nationellt Center för Idrott och Folkhälsa

Ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa innebär en stasning på fysiska aktiviteter för alla, vuxna, föreningar, barn och ungdomar i skola och på fritiden.

Hemsö vill etablera en fysisk mötesplats och ett innovationscenter samt skapa en virtuell miljö som erbjuder delaktighet i utveckling regionalt, nationellt och internationellt baserat på en strategi från Svenska idrottsrörelsen.